Reklamace

Reklamační řád e-shopu lavinoteka.cz

platný od 1. ledna 2015

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Reklamace vyřizuje společnost Le Bourgin s.r.o. (dále též jako „prodávající“), provozovatel e-shopu lavinoteka.cz.
 

Jak postupovat při poškození zboží při přepravě

Při přebírání zboží od přepravce si prosím pečlivě zkontrolujte dodané zboží. Zásilku, která vykazuje známky poškození či porušení přepravního obalu, nepřebírejte bez zaznamenání této skutečnosti na dodací či přepravní list. Na pozdější reklamace lahví chybějících či rozbitých vlivem přepravy bohužel nemůžeme brát zřetel.

Sepište prosím ihned s dodávajícím řidičem přesný popis škody a její povahy (počet a druh rozbitého zboží) na dodací list a/nebo ve škodním protokolu, potvrzeném celým názvem dopravce a podpisem a čitelným celým jménem řidiče. Pokud je to možné, pořiďte prosím také fotografii poškozené zásilky nebo nás přímo kontaktujte (zásilka by měla být opatřena štítkem s kontakty a telefoním číslem společnosti Le Bourgin, případně je najdete v sekci Kontakty či v potvrzení Vaší objednávky). Následně se s Vámi domluvíme na opětovném doručení (či jiném způsobu náhrady) poškozeného či chybějícího zboží.
 

Jak postupovat v ostatních případech reklamace

V souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku odpovídá společnost Le Bourgin s.r.o. za kvalitu svého zboží v okamžiku převzetí (viz též Obchodní podmínky, oddíl Práva z vadného plnění).
 

Záruka za jakost

Záruka za jakost zboží platí po dobu použitelnosti, uvedené na obalu. U zboží, které ji na obalu vyznačenou nemá (typicky víno), platí záruka 12 měsíců od data nákupu (datum vystavení příslušné faktury).
 

Uplatnění reklamace

V případě reklamace nás prosím kontaktujte na telefonním čísle 222 312 477 či na e-mailové adrese info@lavinoteka.com. Reklamované zboží můžete přinést osobně či zaslat (odpovídajícím způsobem zabalené) na adresu provozovny Le Bourgin, Dlouhá 19, 11000 Praha 1, vždy v doprovodu kopie dokladu o nákupu (faktura za zboží sloužící jako záruční list), stručného popisu vady a kontaktních údajů.

Uznatelné jsou pouze prokazatelné senzorické vady kvality zboží, činící zboží nepoužitelné pro konzumaci a prokázané při posouzení lahve (či příslušného jiného typu balení v případě delikates) po navrácení většiny jejího obsahu. Za kvalitativní závady na zboží způsobené zákazníkem po převzetí zboží (např. necitlivou manipulací, jiným než obvyklým užitím či nevhodnými skladovacími podmínkami) společnost Le Bourgin s.r.o. neodpovídá.

Le Bourgin s.r.o. odpovídá za kvalitu svého sortimentu, odpovědnost prodávajícího však nepřekračuje výměnu vadného zboží.

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele.

Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na vady známé v okamžiku nákupu (např. chybějící etiketa apod.) a na vady, pro které byla věc prodávaná za nižší cenu.

Lhůta na vyřízení reklamace je 30 dní od okamžiku převzetí reklamovaného zboží Prodávajícím, pokud se obě strany nedohodnou jinak. O průběhu reklamačního procesu i vyřízení reklamace budete informováni e-mailem na poskytnutou e-mailovou adresu.

V případě oprávněné reklamace máte právo na výměnu zboží či vrácení peněžních prostředků (způsobem odpovídajícím původnímu zvolenému způsobu platby). Lhůta na vrácení peněžních prostředků je 7 dnů od ukončení reklamace.

 

Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

© 2007-2019 Le Bourgin